OM WEBBPLATSEN


Min gammelmorfar har alltid varit en stor källa till inspiration för mig, trots att han gick bort när jag var 2 år. Minnet av honom levde kvar i huset där han och hustrun Elin hade bott under större delen av sina liv. Elin bodde kvar ytterligare några år och jag vistades ofta där. I huset fanns målningar, skissblock, färglådor och staffli, och dessutom fanns en mycket spännande målarverkstad! I den fanns alla redskap som en målarmästare behövde, liksom förlagor och mallar för schablonmålning, drivare och redskap för ådermålning och färgpulver i skåpen...  

 

Jag som har gjort den här webbplatsen är dotterdotterdotter till Johannes. Tillsammans
med min mamma Marianne har jag sammanställt materialet. Vi vill på detta sätt visa och
ge en samlad bild av Johannes produktion, vilket vi tror kan vara värdefullt för
människor på orten där han var verksam, och för eftervärlden, som ett tidsdokument.

Vi har därför fotograferat målningar i egen och andras ägo, tagit fram förlagor för reproduktioner av vissa verk som vi tror kan vara av glädje för andra.
Reproduktionerna säljs genom företaget Eva Lundberg Line AB.
Vi har även förhoppning om att så småningom kunna sammanställa en tryckt samlad dokumentation över Johannes målningar.

 

Vi efterlyser

målningar av Johannes Erikson för att kunna göra en samlad dokumentation. Ofta användes signaturen:
Johs Erikson, se bild till höger.
Kontakta oss gärna om du äger en målning,
eller känner till var det finns någon!